مزاج برخی مواد غذایی

به نام خدا لبنیات نام مزاج مصلح پنیر تازه: سرد و تر/ کهنه، پاستوریزه: گرم و خشک مغز گردو، آویشن، نعنا خشک، سبزیهای معطر مانند ریحان خامه پاستوریزه و غیر پاستوریزه: سرد و تر عسل دوغ پاستوریزه و غیر پاستوریزه: سرد و تر سیر، آویشن، نعنا، کاکوتی، پونه سرشیر سرد و تر عسل شیر پاستوریزه…