خدمات ما

خدمات جراحی

 1. اعمال جراحی زنان، زایمان طبیعی و سزارین
 2. اعمال جراحی ارتوپدی مانند تعویض مفصل 
 3. اعمال جراحی عمومی مانند فتق، کیسه صفرا و …
 4. اعمال جراحی زیبایی مانند رینوپلاستی، ابدومینوپلاستی، بلفاروپلاستی و …
 1.  

خدمات پاراکلینیک

 1. آزمایشگاه
 2. فیزیوتراپی
 3. رادیولوژی
 4. سونوگرافی
 5. اسپیرومتری
 6. اکوکاردیوگرافی
 7. داروخانه

بخش گوارش

 1. آندوسکوپی
 2. کلونوسکوپی
 3. آندوسونوگرافی
 4. لیزر هموروئید
 5. بوتاکس پیلور جهت ریفلاکس
 6. بوتاکس رکتوم جهت هموروئید
 7. بوتاکس معده برای لاغری
 8. فیبرواسکن جهت بررسی کبد از نظر چربی و فیبروز
 9. آنالیز بدن

خدمات سرپایی

 1. برداشتن خال
 2. تزریق مفصل
 3. نوار قلب
 4. انواع تزریق
 5.  پانسمان و …