بیمارستـان الـبرز، واقع در تهـران خیابان وصال شیرازی ، پایین تر از خیابان طالقانی در سال 1342 با همکاری دکتر اردشیر بابک سمیعی ، دکترمحمد حسین لشکری ، دکترناصر اتفاق ، دکترجواد هدایتی و دکترابوالقاسم مستوفی ودکترعزت اله حضرتی با 80 تختخواب دارای بخش های جراحی ، داخلی ، اطفال ، زنان و زایمان ، رادیولوژی ، آزمایشگاه تاسیس گردید.

به تدریج با پیشرفت و تعـالـی بهداشت و درمـان درکـشور جمـهـوری اسـلامی ایـران ، بیمارستان دست به تجهیز و بروز کـردن دستگاه هـا و توسعه بخش ها نمود ، و بخش های فوق تخصصی ، بخش اورژانس ، آندوسکوپی ، جراحی ستون فقرات ، جراحی شانه و جراحی زانو را راه اندازی گردید .


دربخش تصویر برداری علاوه بر دستگاه های روتین تصویر برداری ، بخش سونوگرافی راه اندازی شده که جدیدترین تکنیک هاي 
تشخیصی دررشته های مختلف با سونوگرافی انجام میشود .
 
شایان توجه اینکه بخش های سي سي يو  و آي سي يو با جدیدترین دستگاه ها هرکدام با 8 تخت فعال،  بعد از بازسازی و مقاوم سازي ساختمان بیمارستان که به تائید معاونت درمان دانشگاه وقت مربوطه رسیده است برای خدمت به نیازمندان و بیماران فعال می باشد.