بيمارستان البرز در  اين قسمت سعي دارد با بهره گيري از نيروهاي متخصص خود جديدترين و مفيدترين مطالب آموزشي با رويكرد پزشكي را در اختيار شما عزيزان قرار دهد.

1.تغذيه درماني جهت درمان پر فشاري خون

  بطور معمول به افزایش فشار خون بالای  09/049  میلیمتر جیوه پرفشاری خون  میگویند . دانلود

2.نكات كليدي در مورد مشكلات قلبي - عروقي

  کاهش وزن + خوردن غذای مفید+ کاهش کلسترول + ورزش+ قطع مصرف سیگار = یک قلب سالم . دانلود

3.نكات كليدي در ديابت

نكات آموزشي براي حفظ سلامت در بيماران ديابتي . دانلود

4.تداخل غذاها با داروها