نام

نام خانوادگي

تخصص

نظام پزشکی

نوع ارتباط

دکتر علی اکبر

آهنی

زنان و زایمان

8715

مهمان

دکتر امید

فهیم

داخلی

18819

مهمان

دکترعلی

صادقی طاری

بیماریهای چشم

1709

مهمان

دکتر منوچهر

محبوبی

زنان و زایمان

2681

مهمان

دکترافسانه

اختیاری

زنان و زایمان

43807

مهمان

دکتر زهره

داورزنی

جراحی عمومی

38513

مهمان

دکتر ژاله

فاضل سرجوئی

زنان و زایمان

25648

مهمان

دکتر بیژن

فرهنگی

گوش حلق بینی

9545

مهمان

دکترامراله

بحیرائی

داخلی

442

مهمان

دکترمحمد

محیط

داخلی

16900

مهمان

دکترمرجان

محبوبی

زنان و زایمان

32298

مهمان

دکتر حسین

میرزایی

ارتوپد

21972

مهمان

دکتر منوچهر

سرداری

انکولوژیست

9460

مهمان

دکتر منیژه

اخلاق نجات

زنان و زایمان

66564

مهمان

دکتر عبدالحمید

سهرابی

مغزواعصاب

106725

مهمان

دکترزهره سلطان

رحمتی

جراح مغزواعصاب

58186

مهمان

دکتر مسعود

اسماعیل طلایی

داخلی

57060

مهمان

دکترکامران

درخشان

روانپزشک

44641

مهمان

دکترهوشنگ

نوشاد

داخلی

10633

سهامدار

دکترمصطفی

انوری

داخلی

13517

سهامدار

دکترمحمدرضی

یوسفی

قلب

7428

سهامدار

دکتریعقوب

پورشریف

قلب

4756

سهامدار

دکترجواد

تفضلی

بیهوشی

13879

سهامدار

دکترمنوچهر

دائی

جراحی عمومی

11379

سهامدار

دکترعلی

اسمعیلی

داروساز

2715

سهامدار

دکترسعيد

سلطاني اميد

مراقبتهاي ويژه(ICU)

52713

سهامدار

دکترفرامرز

ناطقی فرد

اطفال

22683

سهامدار

دکترسیروس

جعفری

ارتوپد

8307

سهامدار

دکترامان گلدی

قوجقی

گوش حلق بینی

6390

سهامدار

دکترعلی اصغر

کدیوری

ارواوژی

18760

سهامدار

دکترعادل

کریم زاده

زنان و زایمان

2471

سهامدار

دکترپرویز

فیروزبخش

جراح مغزواعصاب

2315

سهامدار

دکترمسعود

توسلی

ارتوپد

11112

سهامدار

دکترمسعود

مستوفی زاده

بیهوشی

33597

سهامدار

دکترمحمدرضا

اسدی نیا

جراح مغزواعصاب

12660

سهامدار

دکترمحمدعلی

حسینیان

جراحی عمومی

16080

سهامدار

دکترمهناز

جعفری نسبیان

زنان و زایمان

18201

سهامدار

دکترمرسده

طهماسبی

زنان و زایمان

14050

سهامدار

دکترمنیژه

پرآور

پرتوشناسی

15437

سهامدار

دکترمسیح

سیدمدنی

جراحی عمومی

18816

سهامدار

دکترحسین

پیمانگهر

آزمایشگاهی

242

سهامدار

دکتررویا

امدادی

زنان و زایمان

27957

سهامدار

دکترفاطمه

قائم مقامی

زنان و زایمان

17144

سهامدار

فاطمه

یزدان یار

فيزيوتراپيست

1132

سهامدار

دکترپرویز

وحدانی

داخلی

12765

سهامدار

دکتر علی

ماهیار

اطفال

40126

سهامدار

دکترمهدی

وفائی فرد

ارتوپد

24472

مهمان

دکترمریم

لطیفی مقدم

زنان و زایمان

34053

مهمان

دکترمحمدحسن

فانی سالک

زنان و زایمان

132446

مهمان

دکترعلیرضا

شمسی

عمومي

74785

مهمان

دکترحسین

اصغریان

عمومي

50237

مهمان

دکترعلی

حمزه

عمومي

44216

مهمان